Complete IT infrastructure for companies. Pay per user.

Grow at your own pace. Cygrids Corp-IT takes care of your IT needs.

Cygrids Corp-IT Services

Cygrids Corp-IT Infrastructure • Microsoft Active Directory

 • Filserver för era filer

 • Printserver för snabbutskrift

 • Terminalserver TS/RDS

 • Applikationsserver

 • Licenser

 • VPN för användarna

 • Säkerhet (Cisco brandvägg)

 • Support (för infrastruktur)

 • Övervakning och drift

 • Backup


Cygrids Corp-IT Services For Partners

Cygrids Corp-IT Infrastructure • Microsoft Active Directory

 • Filserver för era filer

 • Printserver för snabbutskrift

 • Terminalserver TS/RDS

 • Applikationsserver

 • Licenser

 • VPN för användarna

 • Säkerhet (Cisco brandvägg)

 • Support (för infrastruktur)

 • Övervakning och drift

 • Backup