Cloud

Cygrids FTP Services

FTP (File Transfer Protocol)
Skicka filer från en plats till en annan görs med ett protokoll som kallas FTP. Det är en väldigt gammal teknologi som varit med länge. Verktygen som användes till detta var ärligt talat otroligt jobbiga att använda och var inte alls användarvänliga.


Därför har mycket gått över till att helt enkelt använda mailen för att transportera filer till varandra. Det har fungerat väl till de enklaste behoven men fungerar fortfarande inte till professionell filöverföring. Kraven för filöverföring har ökat. Man kan sammanfatta dom med att man skall kunna skicka till vem man vill, enkelt att hämta för de som vill ha filerna, kunna överföras krypterat och man skall kunna hantera väldigt stora filer. Loggning och statistik över vem som hämtar och lämnar filer till en central plats har blivit viktigt på senare tid.


Cygrids tillhandahåller en modern och komplett FTP tjänst till företag. I vår lösning finns det ingen begränsning på antalet användare och säkerhetsnivåer ni önskar inom företaget. Ni kan själv välja om ni som underadministratörer skall hantera användare eller låta oss genomföra det. Nerladdning av filer sker med hjälp av valfri ftp klient eller via browser som vi tillhandahåller. Vi har även specialklient för den mest avancerade användaren. Filöverföring kan ske med ftp eller Sftp. Det sistnämnda överför filer i krypterad form.


Cygrids FTP tjänst är av typen ”moln” det betyder att vi står för all infrastruktur, licensiering, utveckling och support. Ni betalar helt enkelt för endast lagrad volym.


Affärsnyttan med Cygrids FTP


Det är en molntjänst vilket innebär att ni betalar för funktion och inte konsulting/rådgivning
Ni behöver ingen underliggande kunskap. Cygrids tillhandahåller support för alla era frågor
Funktionen är övervakad och utvecklas kontinuerligt allt efterhand som behovet ökar
Ni behöver aldrig bry er om att filer kanske är för stora att hantera. Vår tjänst har ingen begränsning


Förvaltning och Övervakning


Cygrids FTP Services är en molntjänst vilket utvecklas och förvaltas dagligen. Det finns inga särskilda tilläggstjänster för denna tjänst.

Message Relay Service Per Host 10K/M

Message Relay allowing customers to relay mail via Cygrids outgoing SMTP services, instead of sending outgoing mail by them self.