Domain

Domain Hosting Service (External Registrar)

Hosting av DNS Zon på Cygrids/Wopsa Namnservar
Uppläggnig och hantering av DNS på Cygrids eller Wopsas namnservrar

Domain Registry Service

Hantering av domänregistering
Cygrids ser till att din domän atomatiskt är förnyad varje år och efterfakturerar kostnaden för domänförnyelse.
Då riskerar du inte att ditt domännamn går ut pga att du missat en faktura

Domain Trustee Service

Nödvändig lokal agent om företaget inte finns i det land som toppdomänen avser.

Domain Trustee Service .DE

Nödvändig lokal agent om företaget inte finns i det land som toppdomänen avser.

Domain Trustee Service .FI

Nödvändig lokal agent om företaget inte finns i det land som toppdomänen avser.